Akce

Akcím, které Národní parlament dětí a mládeže pořádá, předcházejí vždy mohutné přípravy Rady a Předsednictva NPDM. Mezi pravidelné každoroční akce patří Zasedání NPDM. Na této akci se sejdou delegáti jednotlivých krajských parlamentů dětí a mládeže, aby společně diskutovali nad tématy, které se mladých lidí bezprostředně týkají.

Mezi další velmi oblíbené akce patří také Parlamentní výměna zkušeností (PVZ). Tato akce je také pravidelně připravována pro delegáty krajských parlamentů. Narozdíl od Zasedání NPDM není PVZ tolik formální. Program je zaměřen především na rozvoj parlamentů na všech úrovních. Na akci se připravuje program také pro samotné koordinátory parlamentů. Součastí PVZ je také obvykle Ples NPDM.

Celorepubliková kampaň Mladí volí se vždy pořádá k volbám, které zrovna probíhají. Cílem je zvýšit volební účast mladých lidí v České republice a také jejich zájem o politiku. Součástí akce bývají diskuze s místními kandidáty, do kterých se mají účastníci možnost zapojit.

Mezinárodní den studentstva se po dlouhých bojích opět dostal do českých kalendářů jako uznávaný svátek. Touto dobrou zprávou to však pro NPDM nekončí. Pravidelně účastníme pietních akcí a snažíme se připomínat současné generaci mladých, že svoboda nebyla vždy samozřejmostí, a proto o ni musíme pečovat.