Evidence a certifikace

Evidence a certifikace parlamentů slouží primárně k zaznamenání existence daného parlamentu Národním parlamentem dětí a mládeže. Z dat, které nám z evidencí a certifikací poskytujete, můžeme čerpat při plánování strategie nových akcí a rozvoji nižších úrovní parlamentů.

Certifikace

Uvědomujeme si, že rozdíly mezi jednotlivými parlamenty jsou velké. Chceme tak sjednotit hlavní myšlenku všech struktur. Certifikace nám umožní i jednodušší organizování nejrůznějších projektů, a vznikne tak i komunikace mezi jednotlivými parlamenty.

O certifikát mohou zažádat pouze městské a krajské parlamenty, školní parlamenty mohou být pouze evidovány. Certifikát je možné získat ve dvou úrovních. Úroveň A je nižší, úroveň B nejvyšší možná. O udělení či neudělení certifikátu rozhoduje Komise pro udělení certifikátu. Všechny potřebné informace naleznete v Ustanovení o udělení certifikace, které je ke stažení níže.

Žádost o certifikaci je potřeba vyplnit a zaslat na email predseda@participace.cz. Ustanovení o udělení certifikátu je přílohou Statutu NPDM.

Evidence

Evidence parlamentu dětí a mládeže slouží k zaznamenání základních informací o jednotlivých parlamentech. Evidence a certifikace nám umožní vytvořit kompletní databázi všech parlamentů v České republice.

Vyplnění evidenčního formuláře je zcela dobrovolné. Budeme rádi, když budeme moci časem operovat s co nejpřesnějším číslem, které bude vyjadřovat počet dětských a mládežnických samospráv existujících v celé České republice.

Evidence a certifikace je pro nás velmi důležitá. Děkujeme!