Struktura parlamentů dětí a mládeže

Národní parlament dětí a mládeže vytváří v České republice stromovitou strukturu parlamentů. Tato struktura parlamentů dětí a mládeže se dělí na čtyři základní úrovně. A to školní parlamenty (případně studentské rady, senáty,…), městské parlamenty, krajské parlamenty a Národní parlament dětí a mládeže. Více o našem fungování, naleznete na stránce O NPDM.

Školní parlamenty

Školní parlamenty (zkráceně „ŠP„) tvoří první linii a struktura parlamentů je na ni de facto závislá. Cílem školních parlamentů je upozorňovat na problémy žáků dané vzdělávací instituce a připravovat akce pro ostatní spolužáky. Školní parlamenty tvoří spojku právě mezi žáky a vedením dané školy, čímž je zajištěna váha daného parlamentu na škole. Školní parlamenty mohou delegovat své členy do městského parlamentu.

Městské parlamenty

Městský parlament dětí a mládeže (zkráceně „MPDM“) vzniká za účelem vytváření zdravějšího prostředí v konkrétním městě. Do těchto parlamentů jsou členové delegováni z jednotlivých školních parlamentů. Městské parlamenty se snaží navázat dialog s radou nebo vedením dané obce a upozorňovat na zájmy mládeže. Městské parlamenty se také podílí na pořádání pravidelných akcí. Členové městského parlamentu dětí a mládeže mohou být delegováni do krajského parlamentu.

Krajské parlamenty

Krajské parlamenty dětí a mládeže (zkráceně „KPDM„) zastupují dětí a mládež z celého kraje, ve kterém působí. Členové jsou delegováni z městských parlamentů daného kraje. Krajský parlament často navazuje dialog s vedením kraje a snaží se podobně jako jiné parlamenty upozorňovat na zájmy mladých lidí. Struktura krajských parlamentů je neblíže NPDM. Členové krajských parlamentů mohou být zvoleni do Rady a Předsednictva NPDM na Zasedání NPDM.

Národní parlament dětí a mládeže

Národní parlament dětí a mládeže přijímá do své Rady a Předsednictva zvolené členy krajských parlamentů. V případě udělení výjimky, které je uvedená ve Statutu NPDM, mohou být členové také delegování městským parlamentem nebo školním parlamentem. Národní parlament dětí a mládeže také pomáhá parlamenty všech úrovní zakládat a rozvíjet jejich fungování. Více o fungování a o vzniku NPDM, najdete na této stránce.