Mladí volí

 

Mladí volí do Senátu 2020

Přípravy kampaně Mladí volí do Senátu 2020 jsme z důvodu mimořádných opatření vydané Vládou ČR pozastavili. Dekujeme za pochopení. 

 

O kampani Mladí volí

Kampaň Mladí volí NPDM se pořádá vždy v souvislosti s aktuálními volbami, které se v České republice konají. Cílovou skupinou jsou mladí občané, které čeká první příležitost zúčastnit se voleb. Záměrem kampaně je zvýšit zájem o politiku u mladých lidí (především studentů středních škol) a zvýšit volební účast v České republice. Akce je vždy pořádána před konáním voleb v Česku na co největším počtu míst, kde se městský či krajský parlament dohodne na spolupráci pod hlavičkou Národního parlamentu dětí a mládeže. Tím se také upevňuje spolupráce napříč strukturou parlamentů.

Do kampaně Mladí volí se zapojují kandidáti relevantních politických stran. Moderátor na začátek představí jednotlivé kandidáty a klade předem připravené otázky. Prostor je dáván i dotazům z publika. Diskuze je vždy připravena tak, aby byla nestranná a neupřednostňovala žádnou politickou stranu.

Témata diskuzí jsou vybírána tak, aby byla blízká a srozumitelná mladým lidem. Častokrát tedy mohou slyšet o změnách v oblasti školství, o které se chtějí kandidáti pokoušet. Mezi další častá témata také patří doprava a rozvoj dopravní infrastruktury nebo změny ve veřejných dopravních prostředcích. Neméně důležitou součástí je také téma aktivního zapojení mladých lidí do veřejného života – participace.

 

Mladí volí 2019 Olomouc

Mladí volí 2019 Brno