PVZ (Parlamentní výměna zkušeností)

PVZ a Ples NPDM 2020

Základní informace

  • Termín: 22. 5. 2020 – 23. 5. 2020
  • Místo: Online přes Teams

Program

Pátek 22. 5. 2020

  • Workshop 1
  • Workshop 2
  • Workshop 3

Sobota 23. 5. 2020

  • Workshop 4
  • Workshop 5
  • Workshop 6

Přihláška

O PVZ a Plesu NPDM

Parlamentní výměna zkušeností (PVZ)  je velmi oblíbená akce Národního parlamentu dětí a mládeže s velmi velkým počtem účastníků, kteří se mohou akce zúčastnit. Obvykle se pořádá každý rok na jiném místě. Akce je méně formálního charakteru a je otevřena všem zájemcům, kteří se chtějí přiučit něčemu novému nejen o parlamentech.

Mezi prostory, které NPDM využívá k této akci, patří školy, střediska volného času, kulturní domy a další místa dostupná v dané lokalitě. Myslíme na to, aby šlo o místo s dobrou dopravní obslužností.

Workshopy na této akci jsou připravovány s takovými náměty, které mohou pomoci členům parlamentů s fungováním jejich mládežnické samosprávy. Vítané jsou všechny školní, městské a krajské parlamenty. I pro jejich koordinátory máme připravený program o tom, jak se jejich funkce co nejlépe chopit.

Akce je určená také pro skupinky nadšenců, kteří se teprve chystají parlament založit. Začít se vším od začátku až do konce není snadné. Můžete nám ale věřit, že každý fungující parlament si tímto musel projít, než se dostal do podoby, ve které je teď.

Zakončením akce bývá tradiční ples NPDM. Téma plesu vždy předem volí Rada a Předsednictvo NPDM spolu s ostatními záležitostmi této akce. Na plese je vždy připravené občerstvení, tombola, živá kapela a také půlnoční překvapení Rady a Předsednictva.

PVZ 2019 v Plzni