O NPDM

Národní parlament dětí a mládeže, projekt zastřešovaný organizací Duha Participace, vytváří napříč Českou republikou strukturu parlamentů, zastupitelstev a jinak pojmenovaných organizací dětí a mládeže pracující na angažovanosti mladých lidí. Jeho fungování vychází z Úmluvy o právech dítěte: Dítě má právo participovat, dítě má právo vyjádřit svůj názor. 

Apolitičnost, demokratičnost a vyrovnaný prostor pro debatu je pro Národní parlament dětí a mládeže základ. Vznikl již v roce 1997. Tato myšlenka byla převzata z Francie a za tehdejší pomoci MŠMT byla vyvinuta snaha o vzájemné setkávání mladých občanů, kteří se chtějí podílet na veřejném dění a aktivně se o něj zajímají.

Členové NPDM hájí zájmy mládeže na celorepublikové úrovni. Spolupracujeme s různými národními institucemi a vyvíjíme aktivity k rozvoji a osvětě mládeže v otázkách, které se jí bezprostředně týkají. Pořádáme kulaté stoly, diskuse s odborníky na různá témata a upozorňujeme mladé na jejich práva i povinnosti. Pomocí této vzájemné komunikace přispíváme do veřejné diskuse a částečně tak ovlivňujeme dění na národní scéně v otázkách týkajících se dětí a mládeže v České republice. Nejrůznějšími projekty se zaměřujeme i na rozdílné skupiny mladých občanů a na jejich odlišné problémy.

Zároveň Národní parlament dětí a mládeže nabízí pomocnou ruku pro již existující parlamenty nebo pomáhá mládeži nové parlamenty zakládat, a tím rozšiřovat již vzniklou strukturu. V současné době je síť zapojených parlamentů velmi široká a jsme rádi, že stále vznikají další parlamenty.

Díky našim kontaktům spolupracujeme i se zahraničními partnery a parlamenty, od kterých přijímáme cenné informace, které dále šíříme mezi českou mládež. Soustředíme se na problémy, se kterými se potýkají v jiných zemích, navazujeme spolupráci, ze které se později těží při tvorbě mezinárodních projektů.

Vedení NPDM je voleno během Zasedání NPDM, kterého se účastní delegáti z jednotlivých krajských parlamentů, vždy jednou za rok. Za každý kraj jsou zvoleni dva zástupci do Předsednictva NPDM, z nichž jeden je zároveň i v Radě NPDM. Z takto zvolené Rady je dále zvolen předseda a dva místopředsedové NPDM na dobu jednoho roku. Na to vše dohlíží koordinátorka NPDM.

Pravidelné akce

Pravidelné akce NPDM

Michaela Doležalová, velvyslankyně NPDM, pří PVZ 2017, která proběhla v Praze.

Zasedání NPDM

XX. Zasedání NPDM

Bývalý předseda NPDM, Šimon Horký, na XX. Zasedání v roce 2017, které probíhalo na Uřadě vlády ČR.

Rada a Předsednictvo NPDM

Rada a Předsednictvo NPDM

Rada a Předsednictvo NPDM na pravidelném víkendovém zasedání, které probíhá v Praze.

Výměna zkušeností s parlamenty

Předávání zkušeností mezi NPDM a dalšími parlamenty

Barbora Spáčilová, předsedkyně NPDM, na workshopu při Parlamentní výměně zkušeností v roce 2019.

Evropský parlament

Členové NPDM v Evropském parlamentu

Návštěva členů Rady a Předsednictva NPDM v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Volby vedení NPDM

Volby vedení NPDM v roce 2018

Volby vedení NPDM v rámci jednání nad Usnesením NPDM z XXI. Zasedání NPDM v roce 2018.