Lidé NPDM

Lidé Národního parlamentu dětí a mládeže

Za několik let fungování Národního parlamentu dětí a mládeže od roku 1997 prošly jeho funkcemi desítky členů. Talentovaní a odhodlaní lidé jsou to, co dělá NPDM tím, čím je. Kdyby se každý rok nenašla skupinka odvážlivců s ambicí uspořádat každý rok velké akce, nikdy by se nic takového nezrealizovalo.

S bývalými členy NPDM se již dnes setkáte na nejrůznějších pozicích napříč spektrem trhu práce. Od úspěšných bankéřů, přes pracovníky s mládeží až po politiky, které vidíme na televizních obrazovkách.

Aktuální členové Rady a Předsednictva NPDM pocházejí z celé České republiky a scházejí se pravidelně na dílčích zasedáních, kde připravují celorepublikové akce nebo plní jiné závazky. Na to vše po celou dobu dohlíží Koordinátorka NPDM, která také obstarává právní záležitosti.

Bývalí členové, kteří chtějí stále zůstat s parlamentem ve velmi úzkém kontaktu, podílet se na jeho akcích a být nápomocní pro Radu a Předsednictvo, se mohou stát Velvyslancem NPDM. Kombinovat tuto roli s pracovními povinnostmi a dalším studiem bývá mnohdy náročné.

Nad fungováním NPDM převzali patronát lidé, kteří jsou při jeho fungováním nejblíže díky organizacím, se kterými spolupracujeme. Bez těchto lidí by bylo od začátku těžké stavět strukturu parlamentů po České republice, kdyby neexistoval nikdo, kdo ji přímo podpoří.