Dokumenty

Zde najdete všechny důležité dokumenty NPDM.

Statut a přílohy

Statut Národního parlamentu dětí a mládeže
Příloha ke Statutu č. 1 Volební řád pro volbu Vedení Národního parlamentu dětí a mládeže
Příloha ke Statutu č. 2 Jednací řád Národního parlamentu dětí a mládeže
Příloha ke Statutu č. 3 Ustanovení o udělení certifikátů

Evidence

Evidenční list

Certifikace

Ustanovení o udělení certifikátů

Usnesení NPDM

Usnesení NPDM 2019 Svoboda
Usnesení NPDM 2018 Můj start 2018
Usnesení NPDM 2017 Máme názor, i mladí vědí jaké chtějí Česko
Usnesení NPDM 2016 Evropská unie a my
Usnesení NPDM 2015 Budoucnost participující mládeže
Usnesení NPDM 2014 Děti a mládež podle Úmluvy o právech dítěte
Usnesení NPDM 2013 Česko po volbách a mladí lidé
Usnesení NPDM 2012 Demokracie očima mladých
Usnesení NPDM 2011 Ideální škola a dobrovolnictví v ČR
Usnesení NPDM 2010 Volby, občanská společnost, mezilidské vztahy a státní maturita
Usnesení NPDM 2009 Postavení mládeže v ČR
Usnesení NPDM 2008 Úmluva o právech dítěte
Usnesení NPDM 2007 Školský zákon, atlancismus a česká společnost, certifikace parlamentů dětí a mládeže
Usnesení NPDM 2006 Školský zákon, monoteistická náboženství, Úmluva o právech dítěte
Usnesení NPDM 2004 Školní řády, evropská ústavní smlouva
Usnesení NPDM 2003 Žákovská práva a povinnosti
Usnesení NPDM 2002 Evropská unie, reforma školství
Usnesení NPDM 2001 Úmluva o právech dítěte
Usnesení NPDM 1999 Ekologie, dětí a mládež v mediích – vliv medií na veřejné mínění
Usnesení NPDM 1998 Návrh na dětská práva a práva žáků, návrh na volný čas dětí a mládeže

Časopis Parlamenťák

Archív časopisu Parlamenťák

Tiskové zprávy a prohlášení

Stanovisko k pamlskové vyhlášce
Česko po volbách a mladí lidé
Parlamentní výměna zkušeností 2015
Jan Husák v poradní radě pro mládež Rady Evropy
Mezinárodní den studentstva (tisková zpráva)
Mezinárodní den studentstva (prohlášení)