Patroni

Nad Národním parlamentem dětí a mládeže převzali patronát tito lidé:

Aleš Sedláček

předseda České rady dětí a mládeže

„Byl jsem překvapený, jak svou činnost berou členové NPDM zodpovědně a s nasazením.“

Jakub Stárek

místostarosta Prahy 6

„Mladým lidem je nutné ukázat, že politické rozhodování může vypadat i jinak, než nám ho servírují v dnešním tisku.“

Jiří Zajíc

člen Národního institutu pro další vzdělávání

„Trápilo mě, že se mladí lidé nezajímají o to, co se děje kolem nich.“

Linda Štucbartová

autorka knihy Velvyslanci i bez diplomatického pasu

„Zaujalo mne vysoce profesionální vystupování zástupců NPDM a šíře témat, kterým se věnují.“

Michal Urban

bývalý ředitel odboru pro mládež MŠMT

„Snažím se podporovat projekty, které aktivizují mladé lidi a ukazují jim, že má smysl být aktivní a že každý z nás má možnost ovlivňovat, co se kolem nás děje.“

Ondřej Mocek

analytik Výzkumného centra AMO

„Důvod proč spolupracovat je tak velmi snadný – být součástí této úžasné myšlenky a zároveň pomoct mladým lidem, aby si lépe vydobyli své místo na slunci.“