Velvyslanec

Velvyslanec Národního parlamentu dětí a mládeže napomáhá plnit cíle NPDM. Jde o volenou funkcí na období jednoho roku. Velvyslanec také parlament reprezentuje na českých i evropských fórech mládeže. Velvyslanec musí být bývalým členem Národního parlamentu a velmi úzce spolupracuje s Radou a Předsednictvem NPDM. V parlamentu však nemá žádné rozhodovací pravomoci.

Velvyslankyně

Michaela patřila vždy k velmi pracovitým členům parlamentu za kraj Vysočina. Členkou Rady NPDM se stala poprvé v roce 2014 a své působení v parlamentu nezakončila. Funkci velvyslankyně NPDM zastává už několikáté období a vždy pracovala nad rámec svých nutných povinností, které vyplývají z její pozice. Do prostředí NPDM přináší velmi zajímavá a aktuální témata ze zahraničí.

Michaela Doležalová, velvyslankyně NPDM

Michaela Doležalová

Velvyslankyně NPDM